Skip to content
Żurek żytni, Barszcz Biały, Barszcz Czerwony

Zupy od Cioci Stasi. Żurek Żytni, Barszcz Biały, Barszcz Czerwony 

Zupy od Cio­ci Stasi. Żurek Żyt­ni, Barszcz Biały, Barszcz Czer­wony pro­dukowane są z najwyższej jakoś­ci, nat­u­ral­nych skład­ników, bez sztucznych aro­matów, czy przyspiesza­czy kiszenia – cały pro­ces opiera się na trady­cyjnych meto­dach, zgod­nie z recep­turą Cio­ci Stasi. Woda wyko­rzysty­wana do pro­dukcji pochodzi z głębi­nowego źródła – dzię­ki izo­lacji od zewnętrznych zanieczyszczeń jest krys­tal­icznie czys­ta oraz zaw­iera cenne skład­ni­ki min­er­alne.
Aby ułatwić wydoby­cie pełni smaku z zup „od Cio­ci Stasi”, na opakowa­niu każdej z nich zamieszc­zony jest przepis – dzię­ki temu każdy może rozkos­zować się smakiem i aro­matem trady­cyjnego barszczu, czy żuru.

Żurek żytni, Barszcz Biały, Barszcz Czerwony


Żurek Żytni

Żurek Żyt­ni od Cio­ci Stasi. Książę wśród najs­tarszych, trady­cyjnych pol­s­kich zup. Jego głębo­ki, wyk­wint­ny smak opiera się na aro­ma­cie nat­u­ral­nego żyt­niego zak­wa­su z dodatkiem czosnku i soli. Częs­to podawany w wydrążonym bochenku chle­ba, okras­zony jajkiem i kiełbasą. Sycą­ca potrawa spoży­wana nie tylko, jako część obiadu, ale również na śni­adanie. Żurek Cio­ci Stasi jest nat­u­ral­nie ukwas­zony i przypraw­iony. Nie zaw­iera kon­ser­wan­tów, bar­wników i wzmac­ni­aczy smaku. Skład­ni­ki: woda, mąka żyt­nia z pełnego przemi­ału, mąka żyt­nia 720, sól, czosnek

Żurek żytni, Barszcz Biały, Barszcz Czerwony


Barszcz Biały

Barszcz Biały od Cio­ci Stasi. Również książę wśród najs­tarszych, trady­cyjnych pol­s­kich zup. Jego niepow­tarzal­ny, bogaty smak jest opar­ty na aro­ma­cie nat­u­ral­nego żyt­niego oraz owsianego zak­wa­su z dodatkiem czosnku i soli. Pach­nie śni­adaniem wielka­noc­nym, przy­wołu­je smak dziecińst­wa. Trady­cyjnie podawany z białą kiełbasą i węd­zonym boczkiem. Biały Barszcz, zgod­nie z przepisem Cio­ci Stasi jest nat­u­ral­nie ukwas­zony i przypraw­iony. Nie zaw­iera kon­ser­wan­tów, bar­wników i wzmac­ni­aczy smaku. skład­ni­ki: woda, mąka żyt­nia, mąka owsiana, sól, czosnek 

Żurek żytni, Barszcz Biały, Barszcz Czerwony


Barszcz Czerwony

Barszcz czer­wony od Cio­ci Stasi. Król wśród trady­cyjnych, staropol­s­kich zup. Jego dos­to­jny kolor, smak i zapach przy­wołu­ją wspom­nie­nie wig­ili­jnej wiecz­erzy, ale równie wybornie smaku­je on na co dzień, spraw­ia­jąc, że najzwyk­le­jszy obi­ad zamienia się w wielką ucztę. Ser­wu­je­my go z uszka­mi , pieroga­mi, krok­i­eta­mi, ziem­ni­aka­mi lub fasolą, moż­na zabielić śmi­etaną. Nasz trady­cyjny barszcz, według przepisu Cio­ci Stasi, jest nat­u­ral­nie ukwas­zony i przypraw­iony czosnkiem oraz aro­maty­czny­mi przyprawa­mi. Nie zaw­iera kon­ser­wan­tów, bar­wników i wzmac­ni­aczy smaku.

Skład­ni­ki: wyciąg z nat­u­ral­nie kiszonych buraków czer­wonych, czos­nek, sól, nat­u­ralne przyprawy

Zupy od Cio­ci Stasi. Żurek żyt­ni, Barszcz Biały, Barszcz Czer­wony pro­dukowane są z najwyższej jakoś­ci, nat­u­ral­nych skład­ników, bez sztucznych aro­matów, czy przyspiesza­czy kiszenia – cały pro­ces opiera się na trady­cyjnych meto­dach, zgod­nie z recep­turą Cio­ci Stasi. Woda wyko­rzysty­wana do pro­dukcji pochodzi z głębi­nowego źródła – dzię­ki izo­lacji od zewnętrznych zanieczyszczeń jest krys­tal­icznie czys­ta oraz zaw­iera cenne skład­ni­ki min­er­alne.
Aby ułatwić wydoby­cie pełni smaku z zup „od Cio­ci Stasi”, na opakowa­niu każdej z nich zamieszc­zony jest przepis – dzię­ki temu każdy może rozkos­zować się smakiem i aro­matem trady­cyjnego barszczu, czy żuru.

Dlaczego warto jeść zupy od Cioci Stasi

Nasze zupy przyrządzane są na bazie zak­wa­su z razowej mąki żyt­niej, dzię­ki czemu posi­ada­ją niepow­tarzal­ny smak i zapach.
Są spec­jal­noś­cią region­al­nej kuch­ni polskiej.

Aby zupa od Cio­ci Stasi była bardziej sycą­ca podawaj ją z jajkiem.
Smacznego !

Zupy od Cioci Stasi. Żurek żytni, Barszcz Biały i Czerwony

Nasze atuty

Zupy od Cioci Stasi. Żurek żytni, Barszcz Biały, Barszcz Czerwony

Woda z jura­js­kich źródeł

Zupy od Cioci Stasi. Żurek żytni, Barszcz Biały, Barszcz Czerwony

Nat­u­ralne składniki

Zupy od Cioci Stasi. Żurek żytni, Barszcz Biały, Barszcz Czerwony

Gwaranc­ja jakości

Wyróżniają nas z pośród konkurencji:

 

Nat­u­ralne pro­duk­ty tylko i wyłącznie z Pol­s­kich upraw
Wyjątkowy smak — rodem z Pol­skiej tradycji
Niska cena

Zapraszamy do kontaktu

Adres korespondencyjny:

bFar­ma Leszek Wło­dar­czyk
ul. Adama Mick­iewicza 17 b
32–566 Alw­er­nia

NIP: 6280015312
RGN: 271715128

Mail: biuro@bio-farma.com.pl
Tel. +48 668 628 287